نمایش دادن همه 19 نتیجه

گلیم فرش های عشایری در واقع همان فرش هستند اما با نخ پلی پرو پیلن تولید میگردند و طرح های آن بر گرفته از طرح های اصیل قدیمی ایرانی که در مناطق عشایری بیشتر استفاده میگردیده است.