فرش های کناره ای و سجاده ای

فرش های کناره ای گونه ای از فرش های سنتی و فانتزی می باشند که در کنار فرش های معمول یا در جاهایی مانند راه روها که دارای عرض کم می باشند استفاده می شوند. این فرش های دارای تنوع بسیار بالایی به مانند فرش های سنتی و فانتزی و مدرن هستند. اصولا عرض این نوع فرش ها از یک متر کمتر می باشد.

همچنین فرش های سجاده ای بافتی و جنسی شبیه به فرش های معمولی با...

فرش های کناره ای گونه ای از فرش های سنتی و فانتزی می باشند که در کنار فرش های معمول یا در جاهایی مانند راه روها که دارای عرض کم می باشند استفاده می شوند. این فرش های دارای تنوع بسیار بالایی به مانند فرش های سنتی و فانتزی و مدرن هستند. اصولا عرض این نوع فرش ها از یک متر کمتر می باشد.

همچنین فرش های سجاده ای بافتی و جنسی شبیه به فرش های معمولی با تراکم و شانه کمتر دارند و ویژه مساجد و حسینه ها و اماکن مذهبی می باشند.

بیشتر

فرش های کناره ای و سجاده ای هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد