محصولات جدید

محصولات ویژه

فرش های ابریشم گونه

فرش های ابریشم گونه دقیقا با همان طرح و نقشه فرش های سنتی تولید می شوند اما تفاوت اصلی آن در نوع نخ مورد استفاده شده از آنها که ابریشم مصنوعی می باشد است. این فرش ها دقیقا ظاهری مانند فرش های ابریشمی سنتی دارند و از لطافت و زیبایی بسیار زیادی بخوردار می باشند به گونه ای که هرکس را در نگاه اول مجذوب خود می نمایند.

فرش های ابریشمی با تراکم های با...

فرش های ابریشم گونه دقیقا با همان طرح و نقشه فرش های سنتی تولید می شوند اما تفاوت اصلی آن در نوع نخ مورد استفاده شده از آنها که ابریشم مصنوعی می باشد است. این فرش ها دقیقا ظاهری مانند فرش های ابریشمی سنتی دارند و از لطافت و زیبایی بسیار زیادی بخوردار می باشند به گونه ای که هرکس را در نگاه اول مجذوب خود می نمایند.

فرش های ابریشمی با تراکم های بالا و قیمت های مناسب در فرشک عرضه می گردند.

بیشتر

فرش های ابریشم گونه هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد