فرش های شگی یا پرز بلند

فرش های شگی یا پرزبلند نوع جدیدی از فرش هستند که برعکس فرش های سنتی از محیط یکنواختی برخوردار نیستند و همانگونه که از اسمش پیداست دارای برجستگی می باشد. این نوع فرش در ایران با استقبال زیادی مواجه گشته است و غالبا در اندازه های کوچک عرضه می گردند.

فرش های شگی یا پرز بلند هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد