فرش های گرد و بیضی

فرش های گرد و بیضی انواعی از فرش های سنتی و مدرن هستند که بیشتر در مقابل مبل و یا در آشپزخانه ها استفاده می شوند. ابعاد این فرش های کوچک و دارای تنوع در رنگ و کیفیت می باشند.

فرش های گرد و بیضی هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد