پشتی

پشتی یکی از محصولاتیست که در کنار فرش های ایرانی در منازل و اماکن مختلف استفاده می گردد. این محصول به دلیل زیبایی در طرح های سنتی به مانند فرش ها هنوز مورد توجه می باشد. 

پشتی هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد