گلیم و جاجیم

انواع گلیم و جاجیم و گلیم فرش با بافت های زیبا و متنوع

گلیم و جاجیم هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد